Ontkoppelen van ons denken en identiteit

Aan het Markdal in de Leeuwerik op Galder, 8 km ten zuiden van Breda, gaan we weer verder met Nieuw Bewustzijn in ons dagelijks leven. Op 18 maart om 10.00u bijt Martijn van Staveren de spits af onder het motto, “ontkoppelen van ons denken en identiteit”. In de lunchpauze is er de mogelijkheid tot een stiltewandeling in dit prachtige gebied.

De enorme frictie die er heden merkbaar is binnenin onszelf én in de Wereld om ons heen, tonen dat ons Vrije Bewustzijn zich aan het her-balanceren is. Het wordt gezien en gevoeld.

Op Kosmisch niveau wordt dit gezien als een fase waarin de Mensheid zich bewust gaat worden van de zeer intelligente controle machten over de Mensheid. Het wordt niet ervaren als een spiritueel leerproces, juist als een bevrijdingsbeweging om van binnenuit (Zelf) het manipulatieweb van archontechnologie te doorzien en te stoppen in eigen denken, handelen én voelen. We spreken in die context over het heropenen van de ware Zijnskracht.

“Buitenaardse” aanwezigheden en bezoekers uit andere werkelijkheden creëren mee in dit gigantische grote proces, waarin de scheppende Kracht van het Humanoïde Ras centraal staat.

De schakelaar gaat om van persoonlijke groei naar wezenlijk ZIJN. Los van spirituele paradigma’s, waarin de Mens een leerproces heeft te gaan. Er is iets geheel anders gaande. De gezamenlijke taal van de Kosmische Humanoïde Rassen wordt zich ook in de Aardse Mens weer bewust. Vele andere beschavingen zijn diep verbonden met de huidige processen van de Mens op Aarde en zien deze schakelaar als het startpunt om contact te kunnen gaan leggen met de Mensen op Aarde. Dat kan plaats vinden als het contact in de Mens zelf tot stand is gekomen.

Centraal deze dag staat het verwerven van inzichten, hoe jouw matrix identiteit (programma) ontkoppeld kan worden of andersom gezegd verrijkt met je wezenlijke kracht.

Deze dag is al volgeboekt!