2e verdiepingsdag Peter Toonen – 24 augustus

LEVEN BUITEN DE MATRIX IN HET DAGELIJKS LEVEN

n.a.v. lezing en boek Opgesloten in een piramide door Peter Toonen
Peter raakt thema’s aan die in het Veld leven. Daarnaast staat eze keer informatie van natuurwezens centraal.

Een dag waarin we dieper ingaan op de in de lezing en in het boek beschreven krachten die onze planeet gevangen houden: het kunstmatige veld dat we kennen als de controle-matrix, kortweg de Matrix genoemd.

Niet alleen gaan we zien hoe diep deze matrix ingrijpt in ons dagelijkse leven, maar ook hoe we ons ervan kunnen bevrijden. Wat we de ‘werkelijkheid’ noemen is hoe jij en ik deze waarnemen.

Hoewel een indeling in een wereld ‘buiten’ ons en een wereld ‘in’ ons een kunstmatige scheiding is, is de dag om praktische redenen in twee items verdeeld: de macrowereld en de microwereld. Beide modules worden op deze verdiepingsdag afgesloten met ervaringsgerichte oefeningen over hoe jij de geboden onderwerpen waarneemt en hoe jij er mee wilt werken.

We zijn naast schepsels ook scheppers op Aarde. Wat wil je scheppen en hoe?

PROGRAMMA

– 10:00 – 13:00 uur:

Macrowereld
In de ochtend bespreken we tot in details de herkomst van deze krachten en hoe ze in de loop van duizenden jaren de menselijke geschiedenis hebben bepaald. Sleutelwoorden: buitenaards, meta- en multidimensionaal leven, piramidale samenleving, verstedelijking, mythen, religie, geldsystemen en materieel bezit als machtsmiddel of als liefdevolle scheppingsmogelijkheid.

13.00 – 14.00 uur:

Lunchpauze (eigen lunch meenemen)

– 14:00 – 17:30 uur:

Microwereld

In de middag onderzoeken we hoe deze krachten kunnen werken in ons dagelijkse leven op het persoonlijke vlak: werk, relaties, gezondheid, enzovoort.Sleutelwoorden: psychopaten herkennen, robotisering, ‘sheeple’ versus ‘het zwarte schaap’, van hoofd naar hart, samenwerking, bewustzijnsgroei. Werkwijzen: verhalen delen, geleide meditaties, stilte wandeling, contact met de natuur (en natuurwezens), ademhalingsoefeningen.

Aanmelden of meer informatie
info@nieuwbewustzijnevent.nl
Kosten €69,00 incl.btw
Contant betalen op lokatie

Lokatie
Bladerstraat 23, 4851 AE Ulvenhout, Nederland. Centrum INTNU.
Datum & tijd
24 augustus – 10.00 – 17.30 u