Workshop “QUANTUMFYSICA EN HET BELANG VAN HET ONTLADEN VAN NEGATIEVE EMOTIES” door Erik Tanghe

Wij zijn geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacteriën in ons lichaam en erfelijke factoren. We vergeten echter dat die microben alleen een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie. Wie dus gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.

In het eerste deel legt Erik kort en bondig met gebruik van beelden uit hoe ziekte ontstaat wanneer negatieve emoties worden onderdrukt, niet gevoeld en blijven hangen in ons energieveld. Quantumfysisch gezien is de werkelijkheid om ons heen een reflectie van wat er energetisch in ons leeft. Gebeurtenissen in onze realiteit kunnen zich enkel manifesteren als er emoties in ons energieveld zitten waarmee de gebeurtenis kan resoneren. Die realiteit kunnen we veranderen door negatieve emoties te verwijderen uit ons energieveld en dat is gelukkig erg eenvoudig.

Kort worden enkele basiswetten van de quantumfysica uitgelegd en we gaan met enkele pakkende voorbeelden uit het dagelijks leven (beeld, geluid, geur en gevoel) aan de slag om te oefenen in het ontladen van negatieve emoties. Hiermee kunnen we leren dat negatieve ervaringen en overtuigingen ons niet meer uit balans brengen waardoor ons lichaam zich kan herstellen.

Ook zal Erik ons uitleggen dat ziekte makkelijk omgekeerd kan worden wanneer de emotie die aan de oorsprong lag, verwijderd wordt. We leren bovendien de symboliek begrijpen achter de plaatsen waar fysieke problemen zich voordoen.

Locatie:
Copacabana, salon voor de levenskunsten – Overakkerstraat 190, 4834 XP Breda
Kosten:
27,50 euro (incl. koffie en thee) te betalen bij binnenkomst
Inschrijving:
info@nieuwbewustzijnevent.nl

Voor meer informatie zie ook www.eriktanghe.com