ALLES IS MOGELIJK “UNPLUGGED”, IN DE GROOTSTE OMWENTELING ALLERTIJDEN!

Wij zijn bewustzijn en met onze focus creëren wij een nieuwe werkelijkheid. Hierbij hebben we een vrije wil om te kiezen voor het verhogen van onze frequentie en zo vanuit onze hoogste potentie de kwantumwetten voor ons te kunnen laten werken. Door het licht in ons te vergroten, kunnen we duisternis verdrijven en bewust kiezen voor openingen in deze realiteit, met nieuwe tijdlijnen en scripts in een oneindige bandbreedte.. De huidige realiteit is gebaseerd op “vergetelheid” van ons oorspronkelijk Menszijn en scheppend vermogen.

Deze verschuivingen in de energie hebben effect op wat er zich nu afspeelt in de wereld.
Er is op dit moment een veel groter “verhaal” gaande dan we waarschijnlijk kunnen beseffen.
Geloofsovertuigingen en systemen blijken vergankelijk in dit perspectief, terwijl er anderzijds steeds meer ervaringen zijn dat de broncodes terugkeren in ons (kwantum)bewustzijn. De hele planeet, incluis de mensheid, is in transitie. Een unieke situatie, dat wij als mensheid een schakel blijken voor andere dimensies en intelligenties, i.p.v. mee ten onder te gaan.        

We kunnen de polariteit overstijgen door onze hoogste frequentie te leven, geven en bewaken en verantwoordelijkheid te nemen in dit scheppingsproces om vanuit ons hart ons “oorspronkelijke” leven met kwantumbewustzijn te manifesteren. Dit hebben we maar voor een heel klein deel in beeld, doordat we aanhaken op de wetten van oorzaak en gevolg in deze tijd. Er zijn heel veel realiteiten tegelijkertijd mogelijk, waardoor ons onderscheidend vermogen, “focus” en “zuiverheid in belang” hierbij meer danooit nodig is! Wij ZIJN hier om NU een omwenteling te realiseren.

De erg geslaagde Summerschool eindigt met Tijn en Binkie Touber, Time Bender. VOL 
 In de herfst van 2020 zijn er opnieuw diverse SamenKracht-momenten bij
Ceres Nieuw Bewustzijn met als thema

“WAARNEMEN VANUIT HET HART IN KWANTUMBEWUSTZIJN”

Hieronder het basisprogramma. De overige info volgt nog in een nieuwsflits, o.a. een mindblowing event met Dino Sarac, in co-creatie, natuur event en Asma Toet.
 
Dino Sarac “Door het leven in deze matrix “waar te nemen” als een spel, gaan we ons er minder mee identificeren en steeds meer “vrij” bewustzijn aanboren, Dit voorkomt de vele burn-outs, depressies, verslavingen en andere “demping” programma’s, die ons in coma houden en onze oorspronkelijke kracht verlammen.

Asma Toet-Achroune : Kronieken van het Oorspronkelijk Menselijk Bewustzijn.

Tot ziens in de herfst van 2020!
Grieta Hellinga (Ceres Nieuw Beuwstzijn) & Danielle van der Gouw (Helder-Zijn)

13 september 
SamenKracht middag met informeel samenzijn en/of  een workshop van Larisa Jevsjoekova m.b.t. de kracht en kwantuminformatievelden van Shungit (De Steen van Leven)

20 september 
SamenKracht middag met Peter Toonen met een workshop over de krachten die ons op dit moment “gevangen” houden in onszelf en in deze realiteit. Theorie en oefening.

21 september 
Still Together
Samenkracht moment in het openluchttheater in Mastbos Breda.

11 oktober 
SamenKracht middag metd Erik Tanghe (holografisch  bewustzijn), waarna  Daniëlle van der Gouw praktisch aan de slag gaat met  met ‘kwantumfysisch waarnemen’.

18 oktober 
SamenKracht middag met Yinthe in een Open Klank Veld (klankschalen) en het ‘thema’ kosmische focus.

Nb. Doordat we ons steeds meer beperkt zien in het doorgeven van “bewustzijn”, is het ondersteunend deze nieuwsbrief te delen en/of in te schrijven voor de mailinglist via info@nieuwbewustzijnevent.nl. Dit kanaal en de websites zijn het meest up to date, voor iedereen toegankelijk, niet gecensureerd (facebook) en Corona-proof (flyer niet toegestaan).  ,Inmiddels zijn we ook te vinden op telegram, maar vooral “hoort, zeg het voort”!

Aanmelden en meer informatie klik hier!